Кандидатстване в Германия

В днешно време все повече българи избират да кандидатстват в Германия за висшето си образование и с право. Ние от My Studium Guide се стремим да сме не просто Ваш партньор в процеса на кандидатстване Германия, но и Вашия портал.

Преди да пристъпи към кандидатстването, всеки си задава въпросите къде, как, какво. В нашата рубрика „Полезно“ сме Ви подготвили основна информация, кратко и ясно.

Разбира се, първата стъпка от процеса на кандидатстване е информирането, а първото място, където може да намерите информация е интернет. В интернет може да намерите много и разнообразна информация, свързана с висшето образование в Германия. Как обаче да разпознаете кое е актуално и още повече – при толкова много информация, как да я резюмирате и съкратите до най-важното и нужно?

Тук идва My Studium Guide на помощ.

В този пост Ви предоставяме информация относно кандидатстване в Германия, срокове, документи, живот и много други.

Университети в Германия

В Германия има 428 висши учебни заведения (по последни данни от 2013), които се разделят преди всичко на държавни и частни. Те обикновено са разделени на университети, технически колежи (Fachhochschule) и художествени и музикални колежи и университети. Приблизително 60 процента от тях са финансирани от държавата, 30 на сто са частни институции и около 10 на сто са под егидата на църквата.

По-голямата част от учащите са в държавни вузове. Тук таксите за обучение са минимални или напълно отпаднали.

По-подробно ще говорим за формите на обучение в следващия си пост.

 

Какво друго е важно да знаете за обучението в Германия?

Степените на висше образование и продължителността на всяко ниво е един от решаващите фактори при избора не само на специалност, но и на вуз. Казваме „ниво“, тъй като тук, както и в училище, преминавате през няколко етапа. Предимно това са „бакалавър“, „магистър“ и „докторантура“. Разбира се при медицината, фармацията, правото и други има т.н. държавни изпити (на немски Staatsexamen).

Но какво всъщност представляват тези нива, кои от тях трябва да премина, за да имам добри възможности за реализация и какви особености има сред тях?

Бакалавър

Бакалавърската е първата степен, която един висшист (както в България се изразяваме) може да достигне. Бакалавърските програми отнемат между три и четири години или 6 до 8 семестъра. Повечето програми са ограничени до една специалист, но има такива с две.

Какво значи това? При двойните бакалаври става въпрос или за комбинация на две специалности или за една основна (Hauptfach) и една допълнителна (Nebenfach).

Допълнително съществуват различни видове бакалавърски степени - бакалавър на изкуствата (В.А.), бакалавър на науките (B.Sc.) и бакалавърска степен по инженерство (B.Eng.). И в трите си разновидности бакалавърската степен дава равна квалификация за висше образование. Разликата е в това какво учите и какво е съотношението практика/теория.

Завършвайки бакалавър може да започнете директно работа на начално ниво като квалифициран висшист по специалността си.

Posted in Uncategorized.