Кандидатстване в Германия и Австрия

Кандидатстването е дълъг и труден процес. Той включва набирането и подготвянето на нужните документи, както и тяхното изпращане до университетите и висшите училища, но и комуникацията с тях и с отделите за общежития. My Studium Guide предлага пълна подкрепа през целия процес на придвижване на документите през предводачески агенции, институции и министерства, както и при кандидатстване в Германия и Австрия. Както при всички други наши услуги, решението, до каква степен ние ще сме Ви от помощ, е изцяло Ваше. По-долу ще намерите всички услуги в категория “Кандидатстване” в Германия и Австрия, с подробности за обхвата им.

При кандидатстване в Германия и Австрия с нас, можете да изберете ние да извършим цялата процедура от Ваше име или само отделни части. Можете и да се възползвате и единствено от нашите компетентни съвети по време на кандидатстването си, да водим официалната кореспонденция с университетите и институциите в Германия и Австрия, вместо Вас.

Вашето преимущество при кандидатстване в Германия и Австрия с помщта на My Studium Guide са директният достъп до ВУЗ-овете, предоставянето на винаги актуална инфорамция, както и сигурността, качествoто и коректността ни.

Кореспонденция с университета /висшето училище/ преди, по време и след кандидатстването, както и при приема и записването

 • Писмена (електронна и нормална поща) и телефонна комуникация с университета /висшето училище/,
 • Чрез персонален Е-мейл на клиента, с право на достъп за нашия екип (Е-мейл адресът се създава и предоставя от нас на клиента),
 • Без значение от броя на университетите /висшите училища/,
  • Възможност за избор на допълнителни услуги от нашия каталог по всяко време,
  • Всички разходи по кореспонденцията са включени.

Съвети и напътствия във всяка стъпка от подготовката и кандидатстването

 • Услугата е подходяща за клиенти, избрали сами да се подготвят,
 • Достъп до мнението и съветите на екипа чрез Е-мейл и по телефона,
  • Възможност за избор на допълнителни услуги от нашия каталог по всяко време.

Комплектоване и изпращане на документите за кандидатстване в Германия и Австрия до университетите и висшите училища1

 • Контрол и цялостна проверка на докуметите преди изпращането – гарантира безпроблемната обработка на кандидатстването от университета /висшето училище/,
 • Сигурна и точна подредба и комплектоване на документите, според изискванията на университета /висшето училище/ или институцията получател,
 • Изпращане на документите чрез специално подбрани от нас, сигурни и изгодни куриерски услуги1, 2.
  • Възможност за избор на допълнителни услуги от нашия каталог по всяко време

Попълване на документи за кандидатстване в Германия и Австрия (за до 5 висши училища)

 • Пълно и точно попълване на формулярите за кандидатстване – онлайн и на хартия,
 • Изготвяне на CV (биография на кандидата) по признат от висшите училища, университети и институции, както и работодатели, в чужбина образец,
 • Консултация и препоръка за изготвянето на перфектна снимка за кандидатстване (приложима както за висши училища и университети, така и за стипендии, работа и практика в чужбина).
  • Възможност за избор на допълнителни услуги от нашия каталог по всяко време
  • Допълнителен университет /висше училище/ се доплаща

План за кандидатстване

 • Изготвяне на подробен план за кандидатстване,
 • Стъпка по стъпка към успешното подаване на документи,
 • Подробно описание на всяка стъпка от процеса.
  • Възможност за избор на допълнителни услуги от нашия каталог по всяко време

Кандидатстване за общежитие1

 • Попълване на документи за кандидатсване за общежитие в избрания университет/град – онлайн и на хартия,
 • Комплектоване на нужни документи (при необходимост),
 • Изпращане на документите (навременно пристигане на правилния адрес)1,
 • Кореспонденция с отдел „Общежития“ – писмено и по телефона.
  • Възможност за избор на допълнителни услуги от нашия каталог по всяко време
  • Допълнителен университет /висше училище/ се доплаща

Организация на превод, легализация и заверки1, 2, 3

 • Без тичане по институции и фирми за Вас,
 • Без значение от броя на документите,
 • Без допълнителни такси за кореспонденция с институции и логистика на документите,
 • Предоставяте документите и ги получавате напълно подготвени за кандидатстване
  • Възможност за избор на допълнителни услуги от нашия каталог по всяко време
  • Доплащате единствено таксите за превод, легализация и заверка.

Опция „Кандидатстване От А до Я“3   (7% Отстъпка при заявка на тази услуга до 31.01.2015г.)

Получавате пълната ни ангажираност при:

 • Изготвяне на точен и изчерпателен план за кандидатстване,
 • Организация на превод, легализация и заверка на документите, без значение от броя им1, 2,
 • Попълване на всички нужни формуляри за специалност и общежитие, за един университет /висше училище/ за една до три специалности,
 • Изготвяне на CV (биография на кандидата) по признат от университети, висши училища и институции, както и работодатели, в чужбина образец,
 • Съвети, консултация и достъп до нашия екип през целия период на подготовка и кандидатстване, прием и записване,
 • Контрол на изрядността, комплектоване и изпращане на документите за кандидатстване за специалност(и) и общежитие в един университет /висше училище/1,
 • Кандидатстване в един университет /висше училище/ за една до три специалности,
 • Кандидатстване за общежитие към един университет /висше училище/,
 • Избиране на езиков курс и записване,
 • Съвместна работа след прием, при избора на университет /висше училище/ и общежитие, записване и подписване на договор,
  • Кореспонденция с университетите /висшеите училища/  и отдел „Общежития“ преди, по време и след кандидатстването, както и при прием и записване в университета /висшето училище/ и общежитието2.
  • Доплащате единствено таксите за превод, легализация и заверка.
1. Всички такси за превод и легализация, към институции, нотариуси, външни фирми-посредник на университетите и висшите училища, за куриерски услуги от клиента до нас и обратно, и от нас (или клиента) до желаното висше училище, институция или отдел „Общежития“ в чужбина, са за сметка на клиента. 2. Всички разходи за телефон и писмена кореспонденция между нас и желаните от Вас институции са за наша сметка и са включени в цените на всяка съответна услуга. 3. След потвърждаване на желаните услуги и формиране на крайната цена не следват доплащания, освен ако клиентът не поиска да използва някоя допълнителна услуга от каталога. При разлика в таксите за превод, легализация и за институции, разминаването се заплаща от клиента или му се връща, заедно с квитанция или касов бон. 4. Включва се и процедурата за общежитие. 5. Подробна и систематизирана информация, преведена на български език и сравнена с предмети в български висши училища. 6. С точни адреси на съответните институции и отдели, ориентация и транспорт до тях. 7. Без значение от броя на пътуващите. Цените за пътуване, престой и нощувка в хотел, както и таксите за резервации (ако има такива), не са включени в цената и следва да се заплатят от клиента. Резервациите се правят съобразно с изискванията за комфорт и удобство на клиента. За резервираните услуги се предоставя касов бон или фактура от съответната компания, осугуряваща услугата. Ние сме само посредник за Вашето удобство и безпрепятсвено заминаване. 8. Цената на пакета може да варира в зависимост от избраната СИМ-карта. Евентуални промени в цените на билетите, от страна на Дойче Бан и/или на фирмите, извършващи превозите с градски транспорт, не са отразени. За актуална информация, моля, свържете се с нас.