“Германия и Австрия – бъдещето е перд мен” 2016

Ето, че отново дойде време за нашия семинар от поредицата “Германия и Австрия – бъдещето е пед мен”. Екипът на My Studium Guide ще се радва да Ви посрещне и отговори на всички ваши въпроси на 16 януари 2016.

"Германия и Австрия - бъдещето е пед мен"

Вдъхновени от жаждата Ви за инфорамция, както и от голямото търсене, решихме да направим този семинар още по-подробен и полезен.

За целта в рамките на семианра Германия и Австрия – бъдещето е перд мен тази година сме подготвили пет отделни презентации, така че всеки от Вас да може да избере частта, която го интересува.

В събота (16. януари 2016) ще бъдат представени следните теми:

1) Германия и Австрия за начинаещи – какво трябва да знаете преди да заминете. (Препоръчва се основно за кандидат-студентите с цел да бъде предизвикан техния интерес и да могат спокойно да зададат лично своите въпроси. Във втория семинар за придружители ще бъдат засегнати същите теми.);

2) Германия и Австрия за родители – нашата специална презентация за придружителите на заминаващите, на която ще Ви дадем възможно най-много инфорамция относно това, какво Ви очаква, как можете да помогнете от България и към кого да се обръщате за помощ;

3) Германия и Австрия – бакалаври
– специална презентация за кандидат-студенти, интересуващи се от бакалавърски програми;

4) Германия и Австрия – магистри
– специална презентация за завършили бакалаври, които желаят да продължат академичното си развитие в Германия или Австрия;

5) Германия и Австрия – професионалното ми бъдеще
– специална презентация за завършили медици, зъболекри и други вишисти, които желаят да се развиват професионално в Германия или Австрия.

Времетраенето на една презентация ще бъде около 40 мин. По-подробна инфорамция за темите на отделните презентации предстои да бъде публикувана, така че възможно най-добре да успеете да се ориентирате към коя група бихте искали да се присъедините.

Както обикновено условието за участие е предварителна регистрация както на кандидат-студентите, така и на техните родители. Всеки участник има право да се регистрира за максимум 3 презентации. Поради големия брой желаещи и ограничения брой места, тази година участието в семинара Германия и Австрия – бъдещето е пред мен ще се заплаща с минималната сума от 10 лв на кандидат-студент и 5лв на родител(придружител). Настоящи към момента на регистрацията клиенти на My Studium Guide получават 50% отстъпка от сумата. Таксата следва да бъде преведена в рамките на 5 дни след регистрацията*. Това ще можете да изпълните във всички клонове на Easy Pay в България след 17.12.15.

В таксата влизат както участието в до 3 презентации за деня, така и кафе, чай, кетъринг и безплатна лична консултация**.

*Незаплатени регистрации се считат за невалидни и мястото ще бъде автоматично отстъпено на следващия кандидат.
**Личната консултация е възможна само при предварително записване на час и трае 15 минути в деня на семинара. (В случай на много регистрации с приоритет ще бъдат кандидатите от провинцията, а тези с местоживеене София ще могат да бъдат приети на следващия ден. Подробна информация ще бъде дадена предварително.) Часовете за консултация ще бъдат давани едва след успешна регистрация.

Не се притеснявайте да зададете вашите въпроси във Фейсбук или на нашия е-mail: info@mystudiumguide.de

Заповядайте да поговорим за Вашето бъдеще.
Следете фейсбук страницата ни за нова информация.